ENG | SER | MAPA SAJTA
  Pretraga hartija
   
 
GALENIKA BROKER
  Normativna akta
Poslovanje
Prospekti
Ino investiranje
TRŽIŠTE
  Akcije  
Obveznice
Državni zapisi
NAJČEŠĆA PITANJA
LINKOVI
POZIV AKCIONARIMA
KONTAKT

Poverenje.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Klijenti.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Moj portfelj

Virutelni portfelj omoguauje praaenje vaših realizovanih i nerealizovanih naloga, stanje na Vašem portfoliu, analizu kao i uporednu analizu pojedinih kompanija
U koliko nemate otvoren nalog, zamolite Vašeg brokera da Vam omogući pristup. Ukoliko već posedujete korisničko ime i lozinku, ulogujte se ovde.
Ako želite da koristite i dalje stari porfelj možete se ulogovati sa desne strane.

 

1. Metod preovlađujuće cene
2. Metod kontinuiranog trgovanja

1. Metod trgovanja po preovlađujućoj ceni  je metod po kome sistem Berze za preovlađujuću cenu hartije od vrednosti  neke firme proglašava onu cenu po kojoj se ostvaruje najveći obim prometa meren količinom hartije od vrednosti. Znači, sve transakcije tog dana se realizuju po jednoj, utvrđenoj preovlađujućoj ceni,  pod uslovom da se cena iz naloga uklapa u tu cenu.
2. Metod kontinuiranog trgovanja  je trgovanje kod koga se u toku dana,  hartije od vrednosti  iste firme mogu realizovati  po različitim cenama.

Kod oba ova metoda treba reći da postoji zona fluktuacije, tj. najveće dozvoljeno odstupanje cene u toku dana u odnosu na indikativnu cenu  hartije od vrednosti.
Ali prvo da objasnimo da je  indikativna cena, cena koja je kod prvog trgovanja utvrđena rešenjem o prijemu na listing Berze, a za naredna trgovanja, to je cena utvrđena na prethodnom berzanskom sastanku.
Zona fluktuacije  se kod prvog trgovanja akcijama  kreće u odnosu na indikativnu cenu u rasponu od -20% do + 300%, a za naredna trgovanja  u rasponu od -20% do + 20%.
Zona fluktuacije se  kod prvog trgovanja  ostalim hartijama od vrednosti  i za naredna trgovanja kreće u odnosu na indikativnu cenu u rasponu od -10% do +10%.

Nakon izvršenog trgovanja vrši se saldiranje, odnosno, prenos akcija sa vlasničkog računa prodavca na vlasnički račun kupca u Centralnom registru i prenos novčanih sredstava sa novčanog računa kupca na novčani račun prodavca.

 

 
PITANJA
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Galenika broker
Masarikov trg 8a, Zemun - Beograd
tel: 011 3162-260, 3161-666, 3076-046
fax: 011 2196-572

Internet
www.galenikabroker.co.rs
Email:
company@galenikabroker.co.rs

Mobile
wap.galenikabroker.co.rs

Developed by MMK