ENG | SER | MAPA SAJTA
  Pretraga hartija
   
 
GALENIKA BROKER
  Normativna akta
Poslovanje
Prospekti
Ino investiranje
TRŽIŠTE
  Akcije  
Obveznice
Državni zapisi
NAJČEŠĆA PITANJA
LINKOVI
POZIV AKCIONARIMA
KONTAKT

Poverenje.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Klijenti.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Moj portfelj

Virutelni portfelj omoguauje praaenje vaših realizovanih i nerealizovanih naloga, stanje na Vašem portfoliu, analizu kao i uporednu analizu pojedinih kompanija
U koliko nemate otvoren nalog, zamolite Vašeg brokera da Vam omogući pristup. Ukoliko već posedujete korisničko ime i lozinku, ulogujte se ovde.
Ako želite da koristite i dalje stari porfelj možete se ulogovati sa desne strane.

Kako da kupim akcije neke firme? 

- Da biste kupili akcije neke firme odnosno emitenta, morate da odete kod brokera. Ukoliko nemate vlasnič¨ki rač¨un u Centralnom registru, broker će  ga otvoriti, zbog č¨ega sa brokerom sklapate Ugovor o otvaranju i vodjenju vlasnič¨kog rač¨una.

Takođe sa brokerom sklapate Ugovor o brokerskim poslovima (posredovanje/zastupanje u kupoprodaji HOV) . Sa tim ugovorom odlazite u banku, otvarate namenski dinarski rač¨un i na njemu deponujete sredstva za kupovinu akcija. Banka će vam izdati potvrdu, odnosno izvod o uplati, kao i verifikovati ovlašćenje kojim ovlašćujete svog brokera da mo˛e raspolagati vašim novč¨anim sredstvima.

-   Nakon toga sa gore nabrojanim dokumentima i lič¨nom kartom odlazite kod brokera  i  popunjavate  obrazac Nalog za kupovinu akcija,  potpisujete ga i ostavljate  kod svog brokera, o č¨emu će on vama izdati  Potvrdu da je primio vaš nalog. 

-  Nakon što je broker za vas kupio vaše akcije, on vam pismeno šalje obaveštenje o izvršenju naloga kupovine i izveštaj o stanju na vašem vlasnič¨kom rač¨unu.

Rok za prenos akcija na vaš vlasnič¨ki rač¨un u Centralnom registru i skidanje vašeg novca sa namenskog rač¨una u banci je 3 dana od dana trgovanja.

 

 
PITANJA
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Galenika broker
Masarikov trg 8a, Zemun - Beograd
tel: 011 3162-260, 3161-666, 3076-046
fax: 011 2196-572

Internet
www.galenikabroker.co.rs
Email:
company@galenikabroker.co.rs

Mobile
wap.galenikabroker.co.rs

Developed by MMK