ENG | SER | MAPA SAJTA
  Pretraga hartija
   
 
GALENIKA BROKER
  Normativna akta
Poslovanje
Prospekti
Ino investiranje
TRŽIŠTE
  Akcije  
Obveznice
Državni zapisi
NAJČEŠĆA PITANJA
LINKOVI
POZIV AKCIONARIMA
KONTAKT

Poverenje.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Klijenti.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Moj portfelj

Virutelni portfelj omoguauje praaenje vaših realizovanih i nerealizovanih naloga, stanje na Vašem portfoliu, analizu kao i uporednu analizu pojedinih kompanija
U koliko nemate otvoren nalog, zamolite Vašeg brokera da Vam omogući pristup. Ukoliko već posedujete korisničko ime i lozinku, ulogujte se ovde.
Ako želite da koristite i dalje stari porfelj možete se ulogovati sa desne strane.

Login

Republic¨ke institucije

Vlada Republike Srbije

www.srbija.gov.rs

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom 

 www.merr.gov.rs

Ministarstvo finansija

www.mfin.gov.rs

Ministarstvo za infrastrukturu

www.mi.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova 

 

www.mfa.gov.rs

Privredna komora Srbije

www.pks.rs

Republicki zavod za statistiku

webrzs.stat.gov.rs

Trgovinski sud u Beogradu

www.trgsud.org.rs

Udru˛enje banaka Srbije

www.ubs-asb.com

Fond za razvoj Republike Srbije 

www.fondzarazvoj.gov.rs

Republic¨ka agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 

www.sme.gov.rs

Uprava carina 

 

www.fcs.rs

Beogradska berza Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stec¨aj i likvidaciju banaka

Agencija za privatizaciju
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Komisija za hartije od vrednosti           

www.belex.rs


www.priv.rs www.crhov.rs
www.sec.gov.rs

Centralne banke                    

Narodna banka Srbije

 

www.nbs.rs

Banka Slovenije

www.bsi.si

Bank of England

www.bankofengland.co.uk

Bank of France

www.banque-france.fr

Centralna banka Bosne i Hercegovine

www.cbbh.gov.ba

Centralna banka Crne Gore

www.cb-mn.org

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

European Central Bank

www.ecb.int

Federal Reserve

www.federalreserve.gov

Hrvatska narodna banka

www.hnb.hr

National Bank of Belgium

www.bnb.be

National Bank of Hungary

www.mnb.hu

National Bank of Poland

www.nbp.pl

Narodna banka Republike Makedonije

www.nbrm.gov.mk

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

 

Međunarodne finansijske institucije

IMF

  www.imf.org

World bank

  www.worldbank.org

Evropska centralna banka 

  www.ecb.int

BIS

  www.bis.org

EBRD

  www.ebrd.org

OECD

  www.oecd.org

IAIS

  www.iaisweb.org

WebPortalEU
 

  www.europa.eu.int
Banke u Srbiji

AGROBANKA AD Beograd

www.agrobanka.co.rs

AIK BANKA AD Niš

www.aikbanka.rs

ALPHA BANK AD Beograd

www.alphabankserbia.com 

BANCA INTESA AD Beograd

www.bancaintesabeograd.com 

CREDY BANKA AD Kragujevac

www.credybanka.com

ČAČANSKA BANKA AD Èaèak

www.cacanskabanka.co.rs

EFG Eurobank AD Beograd

www.efgeurobank.rs

ERSTE BANK AD Novi Sad 

www.erstebank.rs 

FINDOMESTIC BANKA AD Beograd 

www.findomestic.co.rs 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD Beograd

www.hypo-alpe-adria.rs

JUGOSLOVENSKA BANKA ZA MEÐUNARODNU EKONOMSKU SARADNJU AD Beograd

www.jubmes.rs

KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd

www.kombank.com

KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA AD Zvec¨ani

www.kosmet-banka.com

CREDIT-AGRICOLE AD Novi Sad

www.creditagricole.rs

METALS BANKA AD Novi Sad

www.metals-banka.co.rs

NATIONAL BANK OF GREECE SA filijala Bgd

www.voban.co.rs

NLB BANKA AD Novi Sad

www.nlb.rs

PIRAEUS BANK AD Beograd

www.piraeusbank.co.rs 

POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD Beograd

www.posted.co.rs

PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD Beograd

www.pbbad.com

PRIVREDNA BANKA AD Panč¨evo

www.pbp.rs

ProCredit Bank AD Beograd

www.procreditbank.co.rs

RAIFFEISEN BANK AD Beograd

www.raiffeisenbank.rs

SOCIETE GENERALE YUGOSLAV BANK AD Bgd

www.societegenerale.rs

SRPSKA BANKA AD Beograd

www.srpskabanka.co.rs

UNIVERZAL BANKA AD Beograd

www.ubbad.rs

VOJVOÐANSKA BANKA AD Novi Sad

www.voban.co.rs

VOLKSBANK AD Beograd

www.volksbank.rs

 

Galenika broker
Masarikov trg 8a, Zemun - Beograd
tel: 011 3162-260, 3161-666, 3076-046
fax: 011 2196-572

Internet
www.galenikabroker.co.rs
Email:
company@galenikabroker.co.rs

Mobile
wap.galenikabroker.co.rs

Developed by MMK