ENG | SER | MAPA SAJTA
  Pretraga hartija
   
 
GALENIKA BROKER
  Normativna akta
Poslovanje
Prospekti
Ino investiranje
TRŽIŠTE
  Akcije  
Obveznice
Državni zapisi
NAJČEŠĆA PITANJA
LINKOVI
POZIV AKCIONARIMA
KONTAKT

Poverenje.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Klijenti.

U Galenici broker verujemo da je naš uspeh neraskidivo vezan sa uspehom naših klijenata. Odnos baziran na poverenju predstavlja garant našeg i uspeha naših klijenata. želimo svakim danom potvrditi to poverenje.Dokaz za to su klijenti koji nam vea više od jedne decenije ukazuju svoje poverenje.

Moj portfelj

Virutelni portfelj omoguauje praaenje vaših realizovanih i nerealizovanih naloga, stanje na Vašem portfoliu, analizu kao i uporednu analizu pojedinih kompanija
U koliko nemate otvoren nalog, zamolite Vašeg brokera da Vam omogući pristup. Ukoliko već posedujete korisničko ime i lozinku, ulogujte se ovde.
Ako želite da koristite i dalje stari porfelj možete se ulogovati sa desne strane.

Login


 O Galenika Broker

 

GALENIKA BROKER A.D. osnovana je dana 07.12.1995.godine. Rešenjem Savezne komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište od 30.01.1996.godine dobija dozvolu za rad berzanskog posrednika. U Privrednom sudu u Beogradu preduzeće se registruje dana 21.02.1996.g.,  pod nazivom Berzanski posrednik brokerskog načina trgovanja  „GALENIKA BROKER"  a.d..

Preduzeće je status člana Beogradske berze steklo 04.06.1996.godine, a Centralnog registra od maja 2003. g. U Agenciji za privredne registre registrovano je 22.02.2005. pod brojem 254.

Nakon usklađivanja sa tadašnjim Zakonom o tržištu hartija od vrednosti, preduzeće, saglasno Rešenju Komisije za HOV od  02.06.2004., posluje pod nazivom Brokersko-dilersko društvo „GALENIKA BROKER" a.d.

GALENIKA BROKER je zadovoljila kapitalni cenzus od EUR 300.000,00 propisan članom 126. novog Zakona o hartijama od vrednosti, čime je stekla pravo za obavljanje svih 7 predviđenih delatnosti, i to:

          1) posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrednosti i kupovina i prodaja hartija  od vrednosti u svoje ime,a za račun nalogodavca,odnosno u ime i za račun   nalogodavca (brokerski poslovi);

          2) kupovina i prodaja hartija od vrednosti u svoje ime i za svoj račun, radi ostvarivanja razlike u ceni (dilerski poslovi);

          3) obavezna kupovina i prodaja hartija od vrednosti u svoje ime i za svoj račun po ceni koju unapred objavljuje brokersko-dilersko društvo (poslovi market-mejkera);

          4) upravljanje hartijama od vrednosti u ime i za račun nalogodavca (poslovi portfolio menadžera);

          5) organizovanje izdavanja hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodatih hartija od vrednosti,odnosno organizovanje uključivanja hartija od vrednosti na organizovano tržište (poslovi agenta emisije);

          6) organizovanje izdavanja hartija od vrednosti sa obavezom njihovog otkupa od  izdavaoca radi dalje prodaje, ili sa obavezom otkupa od izdavaoca neprodatih hartija od vrednosti (poslovi pokrovitelja emisije);

          7) pružanje savetodavnih usluga u vezi sa poslovanjem hartijama od vrednosti (poslovi investicionog savetnika).

Takođe, posredujemo u kupoprodaji investicionoh jedinica otvorenih investicionih fondova.

     GALENIKA BROKER A.D. je krajem 2006 g. u potpunosti ispunila obavezu usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i transformisala se u zatvoreno akcionarsko društvo. Saglasno navedenom, Agencija za privredne registre je izdala Rešenje  br. BD.206962/2006 od 04.12.2006 g. o upisu u registar privrednih subjekata.

GALENIKA BROKER poseduje sopstveni poslovni prostor u Zemunu, Masarikov trg 8a površine 158 kvm.

Galenika broker a.d. zajedno sa svojom firmom „Galen Invest" d.o.o. ima deset zaposlenih, od toga, četvoro diplomiranih ekonomista i dva diplomirana pravnika, jednog radnika sa višom školom i dvoje sa srednjom školskom spremom. Od radnika sa visokom školskom spremom, četvoro ima licencu ovlašćenog brokera.Važno je istaći da oba diplomirana pravnika, od kojih je jedan sa položenim pravosudnim ispitom, imaju višegodišnje iskustvo u privredi. Ovako profilisan kadar garantuje da će svaki, pa i najsloženiji zahtev naših klijenata biti obrađen i rešen na vrhunskom profesionalnom i stručnom nivou, i uz najsavremenija tehnička sredstva, omogućava nam pružanje svih vrsta usluga u vezi sa hartijama od vrednosti:

  • brokerske usluge-posredovanje u trgovanju svim hartijama od vrednosti na primarnom i sekundarnom finansijskom tržištu (akcije, obveznice, kratkoročne hartije od vrednosti i dr.);
  • sve usluge vezane vezane za poslove korporativne agenture;
  • kompletna priprema i izrada neophodne dokumentacije za emisiju i primarnu trgovinu hartijama od vrednosti;
  • pravni konsalting vezan za poslove sa hartijama od vrednosti;
  • finansijski konsalting.

GALENIKA BROKER pripada grupi najstarijih brokerskih kuća u Republici Srbiji i od početka svog rada, do danas, unapređuje svoje poslovanje, prilagođavajući ga sve višim standardima koje diktira razvoj finansijskog tržišta.Naravno, sve ove aktivnosti podređene su jednom cilju - zadovoljavanju potreba i interesa naših klijenata. Poslove sa klijentima obavljaju se uz maksimalno poštovanje načela zakonitosti, zaštite podataka o klijentima, kao i pravila i etičkih principa struke.

Od osnivanja do danas, GALENIKA BROKER  ostvaruje pozitivne finansijske rezultate, uz stalno povećanje kako ukupnog prihoda tako i obima poslovanja merenog brojem transakcija i vrednošću realizovanog trgovanja. Preduzeće je u svojim poslovnim aktivnostima pratilo razvoj finansijskog tržišta, tako da od početnog skromnog tržišnog materijala (dužničke hartije preduzeća), danas trguje svim raspoloživim hartijama od vrednosti - akcijama, kratkoročnim obveznicama preduzeća, državnim zapisima Republike Srbije, obveznicama stare devizne štednje, trezorskim zapisima, a sve značajnije učešće uzimaju i poslovi korporativne agenture.

Galenika broker
Masarikov trg 8a, Zemun - Beograd
tel: 011 3162-260, 3161-666, 3076-046
fax: 011 2196-572

Internet
www.galenikabroker.co.rs
Email:
company@galenikabroker.co.rs

Mobile
wap.galenikabroker.co.rs

Developed by MMK